Allmänna bestämmelser och villkor

1. Inledning

1.1 Dessa villkor gäller för användning av vår webbplats eller köp av produkter som erbjuds via vår webbplats.

1.2 De definierade termerna och tolkningarna av dessa villkor anges i punkt 26.

2. Godkännande

2.1 Du intygar och garanterar att:

(b) du har befogenhet att ingå ett rättsligt bindande avtal med oss; och

(c) ni inte hindras av någon tillämplig lag eller något tillämpligt fördrag från att ingå ett rättsligt bindande avtal med oss.

2.2 Vi förbehåller oss rätten att begära skriftlig bekräftelse på din behörighet att acceptera dessa Villkor.

2.3 Du intygar och garanterar att du inte har:

(a) har dömts för något dator- eller internetrelaterat brott; och

(b) inte tidigare har nekat produkter eller tillgång till webbplatsen.

2.4 Vi förbehåller oss rätten att neka dig tillgång till vår Webbplats om vi anser att en sådan vägran är nödvändig eller lämplig.

2.5 Att avstå från en beställning innebär:

(a) din försäkran och garanti att du har läst dessa Villkor noggrant och i sin helhet;

(b) ditt erbjudande att endast köpa Ordern i enlighet med dessa Villkor;

(c) ditt samtycke till att varje Orderbekräftelse uteslutande baseras på dessa Villkor; och

(d) ditt åtagande gentemot oss att följa dessa Villkor.

2.6 Om du inte samtycker till dessa Allmänna Villkor får du inte använda Webbplatsen eller köpa några Produkter.

2.7 Du måste uttryckligen samtycka till dessa Villkor för att:

(a) lämna information till eller via vår webbplats; eller

(b) köpa en Produkt.

2.8 Genom att besöka vår Webbplats, köpa Produkter eller godkänna dessa Villkor:

(a) godkänner du även vår integritetspolicy; och

(b) accepterar du och samtycker till att vara bunden av vår policy för godtagbar användning (se punkt 12 nedan för ytterligare information).

2.9 Vi rekommenderar att du skriver ut en kopia av dessa villkor för framtida referens.

2.10 Om du inte samtycker till dessa villkor får du inte göra en beställning eller kommunicera med oss.

3. Personlig användning

Du bekräftar att du kommer att använda Webbplatsen för att köpa Produkter enbart för din egen personliga, icke-kommersiella användning som huvudman och inte som representant eller för någon annan persons räkning.

4. Priser

4.3 Vi kommer att göra vårt bästa för att säkerställa att alla uppgifter, beskrivningar och priser på Produkter som visas på vår Webbplats är korrekta. Det kan dock finnas tillfällen då fel kan uppstå. Om vi upptäcker att ett prisfel har inträffat kommer vi att meddela dig så snart som möjligt och ge dig möjlighet att bekräfta din beställning till rätt pris eller annullera din beställning. Om vi inte kan kontakta dig eller inte får något svar från dig, kommer beställningen att behandlas som annullerad och du kommer att få full återbetalning. Om du väljer att bekräfta din beställning kommer vi att ordna leverans av din beställning och debitera eller återbetala dig de belopp som anges i det meddelande som vi kommer att skicka till dig strax efter att vi har mottagit din orderbekräftelse med samma betalningsmetod och betalningsmetod som du använde för att göra din beställning.


4.4 Vi är inte skyldiga att fullgöra en beställning om det pris som anges på webbplatsen är felaktigt (även efter att du har fått en orderbekräftelse).

4.5 Priserna kan komma att ändras från tid till annan. Sådana ändringar påverkar dock inte en Order för vilken en Orderbekräftelse har skickats.

5. Lägga en order

5.1 När du har gjort en beställning gäller att alla beställningar görs i mån av tillgång i lager. Om vi har tillräckligt med varor i lager för att fullgöra din beställning kommer du att få en orderbekräftelse som anses vara vår bekräftelse på att vi har mottagit din beställning. I händelse av leveranssvårigheter eller otillräcklig lagerhållning för att fullgöra din beställning kommer vi att informera dig via e-post och återbetala alla betalningar som gjorts för beställningen.

5.2 Ett avtal ingås endast om vi har utfärdat en orderbekräftelse till dig och endast avseende den eller de produkter som anges i orderbekräftelsen. Dessa villkor utgör en integrerad del av avtalet och införlivas med uteslutande av alla andra villkor.

5.3 Om din beställning består av mer än en Produkt kan Produkterna komma att levereras till dig i separata leveranser vid separata tidpunkter.

5.4 Vi förbehåller oss rätten att när som helst ta bort Produkter från Webbplatsen. Vi förbehåller oss också rätten att redigera eller ta bort material eller innehåll från Webbplatsen. Vi ska inte vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för borttagandet av någon produkt från vår webbplats eller för redigeringen eller borttagandet av något material eller innehåll från vår webbplats.

5.5 Vi förbehåller oss rätten att när som helst (även efter att ha skickat en orderbekräftelse) neka eller avvisa en beställning som du har gjort. Vi ska inte vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för annullering eller avvisande av någon beställning.

5.6 Om vi annullerar din beställning efter att vi har mottagit betalning (och även efter att vi har skickat en orderbekräftelse), kommer betalningen för beställningen att återbetalas till dig i sin helhet.

6. Betalning

6.1 Du kan betala för Produkterna med hjälp av en av de betalningsförmedlare som anges på vår webbplats.

6.2 Du kan också betala för hela eller delar av din beställning med hjälp av en kampanjkupong som vi gör tillgänglig för dig. Kampanjkuponger kan endast lösas in online i kassan.

6.3 Vi kan använda betalningsförmedlare för att göra betalningar mellan dig och oss. Du samtycker till att vi kan vidarebefordra dokument och information om dig till dessa betalningsförmedlare, inklusive dokument och information som innehåller dina personuppgifter.

6.4 Vi är inte en reglerad betalningsbehandlare eller leverantör av penningtjänster och vi ansvarar inte för betalningsfel eller problem som orsakas av betalningsförmedlare.

6.5 Det är ditt ansvar att tillhandahålla fullständig och korrekt information under betalningsprocessen och alla betalningar måste göras med dina egna medel. Genom att lägga en beställning bekräftar du att:

(a) den betalningsmetod som används för betalning är din egen;

(b) du, i förekommande fall, är den rättmätiga innehavaren av kampanjkupongen; och

(c) du har tillräckliga medel eller kreditkapacitet för att betala för den aktuella beställningen.

6.6 Vi är inte ansvariga eller skadeståndsskyldiga för tredje parts obehöriga användning av dina kredit-, betal- eller förbetalda kort, även om dessa kort har rapporterats stulna. Vi har rätt att informera alla relevanta myndigheter (inklusive kreditupplysningsföretag) om eventuella bedrägliga betalningar eller annan olaglig verksamhet.

6.7 Du får inte:

(a) göra eller försöka göra några chargebacks i förhållande till någon betalning som du har gjort för Produkter; eller

(b) avbryta några betalningar som du har gjort i förhållande till produkter.

6.8 Du ska hålla oss skadeslösa och hålla oss helt skadeslösa mot alla återbetalningar eller annulleringar av betalningar som du har gjort och mot alla förluster, kostnader, ansvar eller utgifter som vi kan ådra oss till följd av eller i samband med sådana återbetalningar eller annulleringar.

7. Leverans

7.1 Vi kommer att sträva efter att leverera din beställning till den leveransadress som anges vid beställningstillfället.

7.2 När du checkar ut din beställning kommer vi att ange ett förväntat leveransdatum.

7.3 Vi kan meddela dig om vi inte kan uppfylla det beräknade leveransdatumet, men vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig för förlust, ansvar, kostnader, skador, avgifter eller utgifter till följd av försenad leverans, i den utsträckning som tillåts enligt lag.

7.4 Det kan hända att vi inte kan leverera produkter till vissa platser. Om så är fallet kommer vi att informera dig och ordna med att annullera och återbetala beställningen eller leverera beställningen till en alternativ leveransadress som bekräftats av dig.

7.5 All risk för produkten övergår till dig vid leverans till leveransadressen, såvida inte leveransen är försenad på grund av att du har brutit mot dina skyldigheter enligt dessa villkor. Risken övergår vid den tidpunkt då leverans skulle ha ägt rum om ni inte hade brutit mot lagen.

7.6 Om du inte kan acceptera leverans eller upphämtning av din beställning kan vi lämna ett kort som ger dig instruktioner för omleverans eller upphämtning av transportören.

7.7 Om leverans eller avhämtning försenas på grund av att ni oskäligen vägrar att ta emot leverans, eller om ni inte tar emot leverans eller hämtar ut er beställning från transportören, kan vi debitera er för alla avgifter och andra kostnader som vi rimligen kan ådra oss för att returnera beställningen till avsändaren, utan att det påverkar några andra rättigheter eller rättsmedel som vi kan ha.

8. Avbeställning eller ändring av order

8.1 När en beställning har gjorts på vår webbplats kan du annullera eller ändra den genom att skicka ett e-postmeddelande till oss.

8.2 Eftersom vi arbetar med ett helautomatiserat system utlöses beställningar omedelbart efter att de har skickats. Därför kan vi tyvärr inte avbryta avsändningsprocessen fram till leveransen, vilket innebär att en återbetalning före mottagandet av varorna endast är möjlig upp till 24 timmar efter det att beställningen har gjorts.

9. Defekta produkter

9.1 Du bekräftar att Produkterna är standardprodukter och inte skräddarsydda för att uppfylla dina särskilda krav.

9.2 Alla produktbeskrivningar, information och material på Webbplatsen tillhandahålls ”i befintligt skick” utan någon uttrycklig eller underförstådd garanti eller annan representation.

9.3 Illustrationer av produkter kan skilja sig något från den faktiska produkt du får.

9.4 Om den produkt du får är felaktig kan du skicka ett e-postmeddelande till oss och meddela oss vilken produkt som ska returneras och bifoga ett fotografi av den felaktiga produkten.

9.5 Du kan returnera produkten till oss i enlighet med punkt 10.

9.6 Vi kommer att undersöka produkten så snart vi har mottagit den. Vår handläggningstid beror på din beställning.

9.7 Vi kommer att meddela dig via e-post om vi är övertygade om att produkten är felaktig.

9.8 Vår enda skyldighet gentemot dig avseende defekta produkter är antingen (efter vårt eget gottfinnande):

(a) ersätta produkten och betala kostnaden för att leverera produkterna till leveransadressen, i vilket fall du måste returnera den defekta produkten till oss och vi kommer att leverera en ersättningsprodukt till leveransadressen; eller

(b) betala dig ett belopp som motsvarar priset för produkten och kostnaden för att returnera den defekta produkten till oss. Vi betalar detta belopp till dig genom att betala till det konto från vilket vi mottog betalningen och genom att använda samma betalningsmetod.

9.9 Om vi fastställer att produkten inte är defekt kan vi, efter eget gottfinnande, besluta att inte återbetala inköpspriset för produkten till dig och vi kan kräva att du betalar eventuella rimliga serviceavgifter och dra av dem från det betalningssätt som användes för beställningen. Vi ska inte vara ansvariga gentemot dig för förluster, skulder, kostnader, skadestånd, avgifter eller utgifter som uppstår till följd av denna punkt i den utsträckning som tillåts enligt lag.

10. Returer och återbetalningar

10.1 Vår returpolicy utgör en integrerad del av dessa villkor, på grundval av vilka du kan komma åt och använda vår webbplats.

10.2 Om du inte är helt nöjd med din beställning kan du skicka ett e-postmeddelande till oss där du informerar oss om vilken produkt som ska returneras och skicka tillbaka den till oss. Ångerfristen är 30 dagar från det datum då du, eller en tredje part som inte är transportören och som du har utsett, tog emot eller tog den sista produkten i besittning.

10.3 Kostnaden för att returnera varorna är kundens ansvar och måste betalas av kunden.

10.4 Vi måste ha mottagit produkten innan kunden kan göra anspråk på återbetalning. Vi kommer att kontrollera den returnerade produkten vid ankomst.

10.5 Du måste se till att produkten skickas till oss i samma skick som du mottog den och att den är ordentligt förpackad. Produkten måste vara oanvänd, produktetiketterna får inte ha manipulerats och produkten måste vara i sin originalförpackning. Om en produkt returneras till oss i olämpligt skick förbehåller vi oss rätten att inte acceptera retur av produkten.

10.6 Vår behandlingstid för returer beror på din beställning.

10.7 Om vi är nöjda med skicket på den produkt du returnerar skickar vi ett e-postmeddelande till dig där vi godkänner din retur. En återbetalning kommer att utfärdas omedelbart till den betalningsmetod som användes för beställningen, efter att vi har skickat dig ett meddelande om godkännande av din retur.

10.8 Avbeställningen är slutförd när vi har tagit emot de fysiska varorna.


11. Vouchers

11.1 Du kan använda våra kampanjkuponger eller rabatter när du betalar för produkter på Webbplatsen.

11.2 För att använda en kupong eller tillämpa en rabatt måste kupongen eller rabattkoden anges på kassasidan för vår beställning.

11.3 När kupongen eller rabattkoden har angetts och tillämpats beaktas kupongen eller rabatten i det totala beloppet för din beställning i kassan.

12.4 Du får endast validera eller använda en kampanjkupong eller rabatt per beställning.

11.5 Krediten från en kampanjkupong är inte räntebärande och har inget kontantvärde.

11.6 Om krediten på en kampanjkupong inte är tillräcklig för din beställning kan du betala skillnaden med en separat betalningsmetod som finns tillgänglig på webbplatsen.

11.7 Om du använder en kampanjkupong för en beställning som har returnerats kommer värdet på kampanjkupongen inte att återbetalas. Men om du har betalat för en del av beställningen med en separat betalningsmetod kan den delen återbetalas.

12 Tillåten användning

12.1 Du får inte (”Förbjudna åtgärder”):

(a) använda vår webbplats på något sätt eller vidta någon åtgärd som orsakar eller kan orsaka skada på webbplatsen eller försämring av webbplatsens prestanda, tillgänglighet eller åtkomlighet;

(b) använda vår webbplats på ett olagligt, orättmätigt, bedrägligt eller skadligt sätt, eller i samband med ett olagligt, orättmätigt, bedrägligt eller skadligt syfte eller aktivitet;

(c) använda vår webbplats för att kopiera, lagra, hosta, överföra, skicka, använda, publicera eller distribuera material som består av (eller är kopplat till) spionprogram, datavirus, trojanska hästar, maskar, keyloggers, rootkits eller annan skadlig programvara; eller

(d) genomföra någon systematisk eller automatiserad datainsamlingsaktivitet (inklusive skrapning, datautvinning, dataextraktion eller dataskörd) på eller i samband med vår webbplats utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande;

(e) få tillgång till eller på annat sätt interagera med vår webbplats med hjälp av robot, spindel eller andra automatiserade medel; eller

(f) bryta mot de riktlinjer som anges i vår webbplats robots.txt-fil;

(g) använda de uppgifter som samlas in av vår webbplats för någon direkt marknadsföringsaktivitet (inklusive e-postmarknadsföring, SMS-marknadsföring, telemarketing eller direktreklam);

(h) använda de uppgifter som samlas in av vår webbplats för att kontakta individer, företag eller andra personer eller enheter;

(i) använda eller styra webbplatsen för att interagera med enheter, såvida du inte uttryckligen är behörig att göra det;

(j) direkt eller indirekt använda webbplatsens infrastruktur för att initiera, sprida, delta i, styra eller försöka delta i hackningsattacker eller skicka nätverksmeddelanden som är bandbreddsintensiva, skadliga eller potentiellt skadliga för någon enhet, oavsett om den ägs av oss eller inte

(k) kopiera, publicera, modifiera, översätta, dekompilera, demontera, bakåtkompilera eller på annat sätt försöka härleda eller få tillgång till strukturen eller källkoden på webbplatsen (oavsett om det är i syfte att skapa härledda verk från källkoden eller på annat sätt), direkt eller indirekt;

(l) använda eller få tillgång till webbplatsen i syfte att skapa en liknande eller konkurrerande produkt eller tjänst, eller kommunicera en jämförande studie eller produktjämförelse till tredje part

(m) sälja, tilldela, underlicensiera, överföra, distribuera eller hyra ut din tillgång till Webbplatsen;

(o) göra Webbplatsen tillgänglig för tredje part via ett privat datornätverk;

(p) på något sätt redigera eller ändra något innehåll eller någon pappers- eller digital kopia av något material som skrivs ut eller kopieras från vår webbplats

(q) använda Webbplatsen på något sätt som är förbjudet enligt någon lag eller bestämmelse som gäller för användningen av Webbplatsen; eller

(r) göra obehöriga förfrågningar eller lägga obehöriga order; eller

(s) lägga spekulativa, falska eller bedrägliga order.

12.2 Du bekräftar att du kommer att vara ansvarig gentemot oss för alla skador, förluster, ansvar, kostnader eller utgifter som vi kan drabbas av eller ådra oss till följd av eller i samband med någon förbjuden handling som begåtts eller godkänts av dig.

12.3 Du åtar dig att meddela oss så snart som möjligt efter att ha blivit medveten om att någon person ägnar sig åt en förbjuden aktivitet. Du kommer att ge oss rimlig hjälp i alla utredningar som vi kan komma att utföra på grundval av information som du tillhandahåller i detta avseende.

12.4 Du måste se till att all information som du lämnar till oss via vår Webbplats eller i samband med vår Webbplats eller Produkterna:

(a) är sann, korrekt, uppdaterad och fullständig och inte är vilseledande;

(b) överensstämmer med alla tillämpliga lagar och förordningar; och

(c) inte gör intrång i någon persons integritet, dataskydd, sekretess eller immateriella rättigheter eller andra rättigheter; och

(d) inte är stötande, kränkande, pornografisk, ärekränkande, opålitlig, vilseledande, olaglig eller på annat sätt stötande.

12.5 Du ska omedelbart förse oss med alla dokument eller annan information som vi begär för att verifiera din identitet. Du ska omedelbart uppdatera all information som du lämnar till oss så att all information som du lämnar till oss alltid är fullständig och korrekt.

12.6 Du måste följa alla tillämpliga lagar som rör din användning av webbplatsen och det är ditt eget ansvar att se till att du följer dem, oavsett om de är baserade på ditt bosättningsland, den plats där du får tillgång till webbplatsen eller på annat sätt.

12.7 Vänligen skicka e-post till oss om du blir medveten om material eller aktiviteter på vår webbplats som inte överensstämmer med dessa villkor.

13 Länkar till Webbplatsen

13.1 Länkar från vår webbplats till andra webbplatser och resurser som tillhandahålls av tredje part tillhandahålls endast i informationssyfte. Länkar från vår webbplats till andra webbplatser och resurser ska inte ses som en rekommendation eller ett godkännande från oss av de länkade webbplatserna eller resurserna eller den information du får från dem.

13.2 Du bekräftar och samtycker till att vi inte har någon rätt eller kontroll över innehållet på andra webbplatser och resurser som är länkade till eller hänvisas till på vår webbplats.

13.3 Du får länka till vår hemsida under förutsättning att du gör det på ett rättvist och lagligt sätt och inte skadar vårt rykte eller drar fördel av det.

13.4 Du får inte skapa en länk på ett sätt som antyder någon form av association, auktorisation eller godkännande från vår sida där sådan inte finns.

13.5 Du får inte skapa en länk till vår webbplats på en webbplats som du inte äger.

13.6 Du får inte bädda in vår webbplats i ramar på någon annan webbplats eller länka till någon annan del av vår webbplats än hemsidan.

13.7 Vi förbehåller oss rätten att återkalla tillstånd att länka utan föregående meddelande.

13.8 Den webbplats som du länkar till måste i alla avseenden uppfylla de innehållsstandarder som anges i vår policy för godtagbar användning (se punkt 12 ovan).

13.9 Vänligen kontakta oss för förhandsgodkännande av länkar till vår webbplats som inte uppfyller kraven i denna punkt 13.

14 Immateriella rättigheter

14.1 Webbplatsens kod, struktur och organisation skyddas av immateriella rättigheter.

14.2 Vi är ägare eller licenstagare till alla immateriella rättigheter på vår webbplats och det innehåll och material som publiceras på den. Dessa verk skyddas av gällande lagar och fördrag i hela världen. Alla dessa rättigheter är reserverade.

14.3 Du får endast använda Webbplatsen och allt dess innehåll för ditt eget personliga, icke-kommersiella bruk och i enlighet med dessa villkor. Innehållet på Webbplatsen inkluderar innehåll som rör produkter.

14.4 Du åtar dig att informera oss om varje misstänkt intrång i våra immateriella rättigheter.

14.5 Du får inte använda våra varumärken utan vårt föregående skriftliga medgivande, såvida de inte utgör en del av det material som du använder (och återger korrekt) i enlighet med punkt 13.

15 Dataskydd

15.1 Vår integritetspolicy utgör en integrerad del av dessa villkor, på grundval av vilka du kan komma åt och använda vår webbplats.

15.2 Vi använder cookies på vår webbplats. Vi använder också cookies för att spåra hur våra kunder föredrar att använda vår webbplats. Genom att acceptera dessa villkor accepterar du också vår användning av cookies för detta ändamål. För mer information om cookies, vänligen se vår integritetspolicy.

15.3 Om du förser oss med dina personuppgifter kommer vi att behandla sådana personuppgifter från tid till annan i enlighet med dina instruktioner och vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda sådana personuppgifter mot obehörig och olaglig behandling och mot oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada.

15.4 Om inte särskilda skyddsåtgärder är lämpliga eller annat skriftligen överenskommits kan information och dokument som genereras i samband med försäljningen av Produkterna delas mellan oss och, i synnerhet, sådan information och sådana dokument kan vara tillgängliga i elektronisk form för någon av våra anställda, tjänstemän, konsulter eller ombud.

16. Virus

16.1 Vi garanterar inte att vår Webbplats är säker eller fri från fel eller virus.

16.2 Du är ansvarig för att konfigurera din informationsteknik, datorprogram och plattform för att få tillgång till vår webbplats. Du måste använda din egen antivirusprogramvara.

16.3 Du får inte missbruka vår Webbplats genom att medvetet införa virus, trojanska hästar, maskar, logiska bomber eller annat skadligt eller tekniskt skadligt material.

16.4 Du får inte försöka få obehörig tillgång till vår webbplats, den server där vår webbplats är lagrad eller någon server, dator eller databas som är ansluten till vår webbplats.

16.5 Du får inte angripa vår Webbplats med hjälp av en överbelastningsattack eller en distribuerad överbelastningsattack.

16.6 Om vi anser att du har brutit mot bestämmelserna i denna punkt 16 upphör din rätt att använda vår webbplats omedelbart. Vi kan komma att rapportera sådana överträdelser till relevanta brottsbekämpande myndigheter och kommer att göra det om det krävs enligt tillämplig lag.

17 Skadeståndsansvar

17.1 Med förbehåll för vad som anges i punkt 17.13 är vi inte ansvariga, i den utsträckning som lagen tillåter, och accepterar inget ansvar för förlust som du eller andra kan lida till följd av:

(a) innehåll från tredje part eller användarinnehåll;

(b) vårt Innehåll, och i synnerhet vårt Innehålls riktighet, fullständighet eller aktualitet;

(c) produkterna, och i synnerhet kvaliteten, bilderna, beskrivningen eller specifikationerna, överensstämmelsen med beskrivningen och produkternas lämplighet för ett visst ändamål;

(d) förlitan på information som finns i dessa villkor eller på vår webbplats, eller på funktioner som tillhandahålls i dessa villkor eller på vår webbplats

(e) oförmåga att få tillgång till webbplatsen eller någon del av den, eller att tillgången vid något tillfälle avbryts eller är partiell eller fungerar med fel; och

(f) eventuella fel eller förseningar i fullgörandet av våra skyldigheter, oavsett om vi meddelar dig om detta eller inte, om och i den utsträckning som felet eller förseningen orsakas av någon omständighet utanför vår rimliga kontroll, och som inkluderar telekommunikationsfel, strömavbrott terroristhandlingar, bränslestrejker, dåligt väder, datorfel, leveransfel från leverantör, arbetskonflikter och frånvaro av personal på grund av sjukdom eller skada, och tiden för fullgörande av förpliktelser vars fullgörande påverkas på detta sätt ska förlängas i enlighet därmed.

17.2 Vi ska inte vara ansvariga gentemot er (vare sig genom avtal, skadestånd (inklusive vårdslöshet), brott mot lagstadgad skyldighet eller på annat sätt) för förlust av vinst, affärsmöjligheter, goodwill, besparingar eller förmåner eller för någon form av indirekt, särskild eller följdförlust eller skada, även om sådan förlust eller skada rimligen kunde förutses eller den relevanta parten var medveten om möjligheten att sådan förlust eller skada skulle inträffa.

17.3 Vårt ansvar som direkt eller indirekt uppstår till följd av dessa Villkor (inklusive ditt köp av Produkter från oss enligt dessa Villkor) eller som inte på annat sätt uttryckligen utesluts enligt dessa Villkor, ska begränsas och vara maximerat till det högre av 1 000 USD eller en multipel av fem gånger det pris du betalat för de Produkter som ger upphov till ansvaret. Beloppet för sådan ansvarsbegränsning ska minskas med beloppet för eventuella obetalda belopp som ni är skyldiga oss.

17.4 Anspråk från en part på grund av avtalsbrott, skadeståndsgrundande handling (inklusive vårdslöshet), brott mot lagstadgad skyldighet eller annat som uppstår på grund av eller i samband med dessa Allmänna villkor måste framställas inom ett år från den handling eller underlåtenhet som påstås ha orsakat förlusten eller kostnaden.

17.5 Förutom i den utsträckning som anspråk inte kan uteslutas eller begränsas enligt lag, får inget anspråk som uppstår på grund av eller i samband med dessa Allmänna villkor göras av dig personligen mot någon av våra anställda, tjänstemän, konsulter eller andra ombud som är involverade i utförandet av de relevanta skyldigheterna.

17.6 Alla utfästelser eller garantier, oavsett om de är avtalsenliga eller inte, och alla garantier, villkor, bestämmelser, åtaganden och skyldigheter som är underförstådda enligt lag, sedvänja, handelsbruk, handelsbruk eller på annat sätt (inklusive underförstådda åtaganden om tillfredsställande kvalitet, överensstämmelse med beskrivning och lämplighet för ändamål) utesluts i den utsträckning som lagen tillåter.

17.7 Endast ett anspråk mot oss (inklusive våra anställda, tjänstemän eller konsulter) för en handling eller underlåtenhet kan göras. En handling eller underlåtenhet omfattar en serie relaterade handlingar eller underlåtenheter, samma handling eller underlåtenhet i en serie relaterade ärenden eller liknande handlingar eller underlåtenheter i en serie relaterade ärenden och omfattar alla anspråk som uppstår på grund av ett ärende.

17.8 Begränsningarna i denna punkt 17 gäller vårt samlade ansvar gentemot er (inklusive annan tredje part gentemot vilken vi är ansvariga, med eller utan vårt samtycke) med anledning av ett anspråk, och ni och alla sådana andra personer får tillsammans endast bli föremål för ett anspråk från oss med anledning av samma skada.

17.9 Om en ansvarsbegränsning gäller oavsett belopp, gäller begränsningen hela vårt tillhandahållande av tjänster eller leverans av produkter, och det finns inga separata aggregerade ansvarsbegränsningar som gäller för dig, varje företag i den koncern som du tillhör och alla personer som nominerats av en koncernanvändare.

17.10 Om vi är solidariskt ansvariga gentemot er tillsammans med en annan part, är vi endast skyldiga att betala er den del som rimligen kan hänföras till vårt fel. Vi är inte skyldiga att betala er den del som är hänförlig till en annan parts fel för vilket den andra parten annars skulle vara ansvarig.

17.11 Allt ansvar som vi kan ha gentemot er ska reduceras med den del som annan part skulle ha varit ansvarig för om antingen:

(a) ni också hade väckt talan eller framställt krav mot den andra parten; eller

(b) vi har väckt talan eller anspråk mot den andra parten enligt Civil Liability (Contribution) Ordinance eller liknande lagstiftning i annan relevant jurisdiktion.

17.12 Vid bedömningen av om annan part är ansvarig gentemot er ska ingen hänsyn tas till att ni inte kan göra gällande en rätt mot annan part på grund av att talan mot den parten är preskriberad, att den parten saknar behörighet, att den parten förlitar sig på undantag eller begränsningar av ansvar eller att den andra parten inte längre existerar.

17.13 De undantag och ansvarsbegränsningar som anges i dessa Allmänna villkor påverkar inte vårt ansvar:

(a) för dödsfall eller personskada till följd av vår försumlighet ;

(b) för bedrägeri eller vårdslös överträdelse av yrkesplikt;

(c) för något annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas i den jurisdiktion som ett relevant krav är föremål för, inklusive eventuella begränsningar av vår rätt att begränsa vårt ansvar; och

(d) i alla andra fall, för att begränsa vårt ansvar till mindre än det minimibelopp som krävs under omständigheterna enligt någon annan lag eller bestämmelse som är tillämplig på anspråket, i vilket fall ett sådant minimibelopp ska anses vara en ersättning för det belopp som annars skulle gälla.

17.14 Dessa bestämmelser är en uttömmande förteckning över de rättsmedel som är tillgängliga för vardera parten eller en tredje part mot endera parten enligt eller i samband med dessa Villkor.

18 Skadeståndsskyldighet

18.1 Du ska hålla de Skadeslösa Parterna helt skadeslösa, på begäran, mot alla anspråk, kostnader och förluster av alla slag som de Skadeslösa Parterna drabbas av eller kan drabbas av till följd av eller i samband med

(a) något väsentligt brott från din sida mot bestämmelserna i dessa Allmänna Villkor;

(b) bedrägeri, försummelse, tjänstefel eller vårdslöst åsidosättande av dina skyldigheter enligt dessa villkor; och

(c) din användning av vår webbplats.

18.2 Vi har rätt att få ersättning från er för alla kostnader som vi rimligen har ådragit oss i samband med ett ersättningsgillt anspråk och alla sådana kostnader ska betalas på begäran.

19. force majeure-händelse

19.1 Om en Force Majeure-händelse varar i mer än en vecka kan vi omedelbart säga upp Villkoren genom skriftligt meddelande och utan något annat ansvar än återbetalning av den Produkt som du redan har betalat för och som inte har levererats.

19.2 Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande välja den lösning som ska implementeras om en force majeure-händelse inträffar för att vi fullt ut ska kunna uppfylla våra skyldigheter enligt dessa Allmänna villkor.

20 Ändringar

20.1 Vi kan komma att ändra dessa Allmänna villkor från tid till annan. Vi kommer att meddela dig i förväg om eventuella väsentliga ändringar som vi tror kan vara till nackdel för dig. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar av dessa villkor. De nuvarande villkoren gäller för din användning av vår webbplats och alla produkter som erbjuds via vår webbplats.

20.2 Om du inte samtycker till de ändrade villkoren måste du sluta använda vår webbplats eller köpa våra produkter.

20.3 Om du har gett ditt uttryckliga samtycke till dessa villkor kommer vi att be dig om ditt uttryckliga samtycke till en revidering av dessa villkor före ditt första köp av produkter efter det att ändringen träder i kraft. Om du inte ger ditt uttryckliga samtycke och godkännande av de reviderade Villkoren inom den tidsperiod som vi har angett till dig, måste du sluta använda Webbplatsen eller köpa våra Produkter.

21. Din överträdelse

21.1 Utan att det påverkar våra andra rättigheter enligt dessa Villkor, om du bryter mot dessa Villkor på något sätt, eller om vi har rimliga skäl att misstänka att du har brutit mot dessa Villkor på något sätt, kan vi

(a) skicka en eller flera formella varningar till dig;

(b) tillfälligt blockera din åtkomst till vår webbplats;

(c) avbryta behandlingen av en beställning;

(d) vägra att ta emot någon betalning från dig;

(e) permanent neka dig tillgång till vår webbplats;

(f) blockera åtkomst till vår webbplats från datorer som använder din IP-adress

(g) kontakta en eller flera av dina internetleverantörer och be dem blockera din åtkomst till vår webbplats; eller

(h) vidta rättsliga åtgärder mot dig, oavsett om det gäller avtalsbrott eller annat.

21.2 Om vi stänger av, förbjuder eller blockerar din åtkomst till vår webbplats eller någon del av vår webbplats, får du inte vidta några åtgärder för att kringgå sådan avstängning, förbud eller blockering.

22 Uppsägning och avstängning

22.1 Du kan när som helst sluta använda Webbplatsen.

22.2 Vi kan avbryta tillhandahållandet av Webbplatsen när som helst, med eller utan orsak och med eller utan föregående meddelande.

22.3 Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 22.2 kan vi stänga av eller avsluta din tillgång till Webbplatsen om din användning av Webbplatsen sannolikt kommer att ge upphov till eller sannolikt kommer att ge upphov till rättsligt ansvar av något slag eller störa andras användning av Webbplatsen.

22.4 Om vi stänger av eller avslutar din tillgång till Webbplatsen kommer vi att försöka meddela dig i förväg. Vi kan dock, efter eget gottfinnande, stänga av eller avsluta din tillgång till Webbplatsen omedelbart och utan föregående meddelande.

22.5 Vi garanterar inte att vår Webbplats alltid kommer att vara tillgänglig eller att den kommer att vara tillgänglig utan avbrott. Vi kan avbryta, upphäva, dra tillbaka eller begränsa tillgängligheten av hela eller delar av vår webbplats av kommersiella eller operativa skäl. Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att meddela dig om sådana avbrott eller tillbakadraganden. I händelse av uppsägning, avbrytande, tillbakadragande eller ändring av Webbplatsen har du inte rätt till någon ersättning eller annan betalning.

23 Effekt av uppsägning

23.1 Uppsägning av dessa villkor medför omedelbart upphörande av varje skyldighet att tillhandahålla kundservice.

23.2 Ni har inte under några omständigheter rätt till någon ersättning från oss för förlust av rättigheter, förlust av goodwill eller annan förlust till följd av uppsägning av dessa villkor, oavsett anledning.

23.3 Uppsägning av dessa villkor ska inte påverka några andra rättigheter som redan har uppkommit och ska inte påverka några bestämmelser i dessa villkor som, i enlighet med deras villkor, gäller eller ska träda i kraft därefter. Punkterna 17 (Ansvar) och 18 (Skadestånd) gäller även efter uppsägning av dessa villkor.

24 Allmänna bestämmelser

24.1 Du får inte överlåta någon av dina rättigheter enligt dessa villkor.

24.2 De rättigheter, befogenheter och rättsmedel som anges i dessa villkor är (om inte annat uttryckligen anges) kumulativa och inte exklusiva för några rättigheter, befogenheter och rättsmedel som anges i lag eller på annat sätt.

24.3 Vi lägger ut hosting av Webbplatsen på entreprenad till en tredje part.

24.4 Om giltigheten eller verkställbarheten av någon bestämmelse i dessa villkor på något sätt begränsas av tillämplig lag, ska den bestämmelsen vara giltig och verkställbar i den utsträckning som tillåts enligt den lagen. Om en sådan bestämmelse är ogiltig eller inte går att verkställa ska detta inte påverka giltigheten eller verkställbarheten av de återstående bestämmelserna.

24.5 Underlåtenhet att utöva, eller dröjsmål med att utöva, någon rättighet, befogenhet eller åtgärd som föreskrivs i dessa Villkor eller i lag ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet, befogenhet eller åtgärd. Om vi avstår från en överträdelse av någon bestämmelse i dessa Villkor, ska detta inte anses utgöra ett avstående från någon efterföljande överträdelse av den bestämmelsen eller ett avstående från en överträdelse av någon annan bestämmelse.

24.6 Utövandet av parternas rättigheter enligt dessa Allmänna villkor är inte villkorat av någon tredje parts samtycke.

24.7 Dessa Allmänna villkor är till för vår och er fördel och är inte avsedda att gynna eller verkställas av någon tredje part.

25 Tillämplig lag

25.1 Dessa allmänna villkor, deras innehåll och utformning (och alla utomobligatoriska tvister eller anspråk) ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Hongkong.

25.2 Alla tvister, meningsskiljaktigheter eller anspråk (inklusive utomobligatoriska tvister eller anspråk) som uppstår på grund av eller i samband med dessa villkor, inklusive förekomsten, giltigheten, tolkningen, utförandet, överträdelsen eller uppsägningen av dessa, eller alla tvister som rör utomobligatoriska skyldigheter som uppstår på grund av eller i samband med dessa villkor, ska hänskjutas till och slutligen avgöras genom skiljeförfarande administrerat av Hongkong som gäller vid tidpunkten för inlämnandet av meddelandet om skiljeförfarande. Den lag som är tillämplig på denna skiljedomsklausul är lagen i Hongkong. Skiljenämndens säte skall vara Hong Kong. Antalet skiljemän skall vara en. Skiljeförfarandet ska genomföras på engelska.

26 Tolkning

26.1 I dessa villkor: ”Avtal” avser din beställning av en eller flera Produkter i enlighet med dessa villkor, vilken vi accepterar i enlighet med punkt 4.3;

”Kund” avser varje fysisk person som gör en beställning på Webbplatsen;

”Leveransadress” avser den leveransadress som anges i den relevanta beställningen;

”Förväntat leveransdatum” avser det datum då en Order förväntas levereras;

”Force Majeure-händelse” avser händelse eller omständighet som hindrar eller försenar oss från att fullgöra en skyldighet enligt dessa villkor och som ligger utanför vår kontroll. som beror på en orsak utanför vår rimliga kontroll och som inte kan hänföras till vår underlåtenhet att utöva all vederbörlig omsorg för att förhindra sådant fel eller försening, och inkluderar krig eller risk för krig; Guds handlingar; naturkatastrofer eller kärnkraftskatastrofer; upplopp eller civila oroligheter; pandemier, terrorhandlingar, skadegörelse, brand eller översvämning, efterlevnad av ny lag eller order från statlig eller rättslig myndighet, stängning av flygplatser eller hamnar eller kommersiell tvist som inte har någon koppling till den part som påverkas av händelsen eller situationen som orsakar att arbetet stoppas eller saktas ner;

”Skadeslösa parter” avser oss, något av våra dotterbolag och deras respektive chefer, anställda, entreprenörer och ombud.

”Immateriella rättigheter” avser alla immateriella rättigheter, inklusive patent, varumärken, designrättigheter, upphovsrätt, databasrättigheter, affärshemligheter och alla rättigheter av liknande karaktär;

”Beställning” avser den beställning du gör via vår webbplats för att köpa en eller flera produkter från oss;

”Orderbekräftelse” avser det e-postmeddelande som vi skickar till dig för att bekräfta din beställning i enlighet med punkt 4.3 ovan;

”Betalningsförmedlare” avser en tredje parts betalningsbehandlare som används av oss;

”Produkt” avser en produkt som erbjuds på vår Webbplats;

”Webbplats” avser Webbplatsen;

”Webbplatsens infrastruktur” avser alla våra system (inklusive kod) som möjliggör, tillhandahåller eller beskriver Webbplatsen;

26.2 Hänvisningar till ”paragrafer” avser paragraferna i dessa Allmänna Villkor.

26.3 Rubriker är endast avsedda för att underlätta hänvisning och ska inte påverka konstruktionen eller strukturen av dessa Allmänna villkor.

26.4 Ord som används i singularis inkluderar plural och vice versa. Ord som uttrycker kön omfattar alla kön, och hänvisningar till personer omfattar individer, företag, enheter, företag eller partnerskap.

Om du har några frågor eller funderingar om dessa villkor, webbplatsen eller produkterna, vänligen skicka ett e-postmeddelande till oss.

Vår adress:
Suite C, Level 7, World Trust Tower, 50 Stanley Street, Central, Hong Kong

Företagsnummer: 3221084

E-Mail: info@evajansson.com

Telefon: +1 786-405-0923

Kundtjänst:

måndag till fredag
Måndag till fredag kl. 8.00-18.00
Lördag och fredag kl. 10.00-16.00