Integritetspolicy

Förklaring om insamling av personlig information

Syftet med detta uttalande om insamling av personuppgifter (”PICS”) är att informera dig, i enlighet med förordningen om personuppgifter (integritet):

  1. för vilket ändamål dina personuppgifter som samlas in av oss kommer att användas efter insamling i samband med din användning av denna webbplats (”Webbplats”) eller ditt köp av produkter som säljs av denna webbplats (”Produkter”);
  2. till vem dina personuppgifter kan komma att överföras; och
  3. till vem du kan rikta begäran om åtkomst till eller korrigering av uppgifter.
Vi kan komma att revidera denna PICS genom att ändra denna sida. Kontrollera denna sida då och då för att ta del av eventuella ändringar som vi gör.


1. Användare av uppgifter

1.1 (”vi”, ”oss”, ”vår”) är användaren av uppgifterna.

2. Registrerade personer

Denna PICS gäller personuppgifter för (”du” eller ”din”):

(a) Besökare: fysiska personer som besöker vår webbplats;

(b) Användare: personer som köper, begär eller tar emot produkter;

(c) Kontakter: personer som kontaktar oss via vår webbplats, via e-post eller på annat sätt.

3. Vad vi samlar in

3.1 Vi kan komma att samla in, lagra, bearbeta, överföra och använda följande typer av personuppgifter:

(a) från besökare: IP-adress eller andra unika enhetsidentifierare;*

(b) från användare:

användarnamn;
lösenord till kontot;
iii. fullständigt namn; *

E-postadress.
faktureringsadress; *
leveransadress
vii. betalningsinformation; * viii.

viii. telefonnummer;

(c) kontakter:

fullständigt namn; *
E-postadress.
iii. eventuella andra personuppgifter som du lämnar till oss.

* anger obligatoriska personuppgifter

3.2 Om du inte förser oss med de obligatoriska personuppgifterna kan det hända att vi inte kan ge dig tillgång till vår webbplats, förse dig med våra produkter eller svara på din kommunikation med oss.

4. Syfte och användning

4.1 Vi kan samla in, lagra, bearbeta, överföra och använda dina personuppgifter för något av följande syften:

(a) för att förse dig med våra produkter, till exempel:

för att hantera och fullgöra dina beställningar;
om du väljer att registrera ett konto på vår webbplats, för att skapa och underhålla ditt registrerade konto hos oss; och
iii. för att behandla och underlätta fakturering och betalning av dina beställningar;

(b) för att övervaka och analysera användningen av vår webbplats och för att sammanställa aggregerad statistik om sådan användning

(c) för att anpassa din upplevelse på vår webbplats, i synnerhet genom att identifiera dina preferenser och ditt beteende för att bättre kunna tillgodose dina individuella behov

(d) för att förbättra vår webbplats och våra produkter baserat på den information och feedback vi får från dig och vår analys av din användning av vår webbplats och köp av produkter;

(e) för forskning och utveckling, och för att använda dina personuppgifter för att testa, undersöka, analysera och hjälpa till med produktutveckling (inklusive med maskininlärning)

(f) för kundtjänständamål och för att hjälpa oss att svara mer effektivt på dina tjänsteförfrågningar, för att få feedback och för supportbehov;

(g) för icke-kommersiell kommunikation som rör dina beställningar, t.ex. orderbekräftelse och leveransmeddelanden

(h) för tekniska och projektledningsändamål;

(i) för att upprätthålla säkerheten, tryggheten och integriteten för personuppgifter som samlas in på vår webbplats

(j) för att förhindra bedrägeri;

(k) för rättsliga förfaranden eller som krävs av tillsynsmyndigheter, statliga enheter och officiella utredningar;

(l) för direktmarknadsföring, men endast om vi får ditt samtycke (se punkt 11 nedan); och

(m) för andra ändamål som är direkt relaterade till ovanstående.

4.2 Personuppgifter som samlas in av oss får inte användas för något annat ändamål om inte:

(a) du uttryckligen har gett ditt samtycke till användningen för de andra relevanta ändamålen;

(b) ändamålet är direkt relaterat till det ändamål för vilket personuppgifterna samlades in; eller

(c) vi har tillåtelse att använda personuppgifterna för andra ändamål som följer av ett undantag eller på annat sätt i enlighet med tillämplig lag och förordning.

5. Överförare

5.1 Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till följande personer:

(a) våra anställda och chefer;

(b) våra dotterbolag och deras anställda och tjänstemän;

(c) Shopify Inc, en IT-tjänsteleverantör som anlitas av oss för att driva och underhålla Webbplatsen och för att behandla dina beställningar som görs på Webbplatsen, och dess dotterbolag och moderbolag;

(d) Paypal Holdings Inc. och dess dotterbolag, och andra betalningsförmedlare (”Betalningsförmedlare”) som vi kan anlita för att utföra betalningsprocesser för oss i förhållande till våra produkter eller i samband med vår verksamhet;

(e) leverantörer av våra produkter (”Leverantörer”), för att möjliggöra leverans av våra produkter till dig;

(f) andra tjänsteleverantörer och personuppgiftsbiträden som anlitas av oss, t.ex:

  1. Leverantörer av administrativa tjänster;
  2. IT- och programvaruleverantörer;


iii. tjänsteleverantörer för dataanalys;

  1. tjänsteleverantörer för datainsamling och databehandling;
  2. molntjänstleverantörer; och
  3. kreditupplysningsföretag.


(g) våra försäkringsgivare och bankirer;

(h) våra professionella juridiska, finansiella och redovisningsmässiga rådgivare;

(i) andra företag, organisationer eller personer i den utsträckning som krävs enligt lag, förordning, rättslig process, myndighetsförfrågan eller där utlämnande är lämpligt av säkerhetsskäl. Detta inkluderar utbyte av dina personuppgifter med andra företag, organisationer eller personer för att skydda mot bedrägerier och förebygga bedrägerier; och

(j) andra företag, organisationer eller personer i samband med förhandlingar om fusion, försäljning av företagets tillgångar, konsolidering eller omstrukturering, finansiering eller förvärv av hela eller delar av vår verksamhet av eller till det andra företaget.

5.2 Genom att göra betalningar till oss via betalningsförmedlare ingår du direkt ett avtal med betalningsförmedlaren och omfattas av dess användarvillkor och integritetspolicy. Du bör granska och, där så är lämpligt och efter eget gottfinnande, ange ditt samtycke till betalningsbehandlarens sekretesspolicy, som inte kommer att regleras av dessa PICS eller vår sekretesspolicy.

5.3 Om vi överför dina personuppgifter till andra kommer vi att säkerställa sekretessen för dina personuppgifter genom att inkludera sekretess- eller andra avtalsklausuler i avtal med tredje parter som vi delar dina personuppgifter med.

5.4 Vi kan dela dina personuppgifter med andra personer än de som beskrivs i punkt 5.1 ovan om vi informerar dig och får ditt samtycke i förväg.

6. Cookies

6.1 Vår cookiepolicy utgör en del av denna integritetspolicy som du kan använda för att komma åt och använda vår webbplats.

6.1 En cookie är en liten datafil som en webbplats kan skicka till din dator eller enhet när du besöker vår webbplats.

6.2 Cookies används för att få webbplatser att fungera bättre och mer effektivt, vanligtvis genom att göra det möjligt för dem att känna igen dig och komma ihåg viktig information som gör din användning av en webbplats mer bekväm (till exempel genom att komma ihåg dina användarinställningar).

6.3 Vi använder cookies för att:

(a) lagra tekniska data för att säkerställa att vår webbplats laddas och visas på ett korrekt och effektivt sätt när du besöker vår webbplats;

(b) komma ihåg val som du har gjort eller information som du har tillhandahållit (t.ex. ditt användarnamn, språk eller region) så att dina preferenser bevaras för framtida besök på vår webbplats och så att du inte behöver autentisera din identitet på nytt vid framtida besök;

(c) analysera hur du navigerar på vår webbplats för att hjälpa oss att optimera dess design; och

(d) för att spåra ditt beteende och dina preferenser så att vi kan bedöma vilken typ av information och produkter vi kan erbjuda dig.

6.4 Vi använder:

(a) sessionscookies som är unika för varje besök du gör på vår webbplats; och

(b) permanenta cookies som inte raderas när du stänger ditt webbläsarfönster och som aktiveras varje gång du besöker vår webbplats.

6.5 De cookies vi använder är antingen:

(a) nödvändiga cookies som är väsentliga för vår webbplats för att hjälpa dig att flytta från sida till sida och använda funktionerna på vår webbplats;

(b) funktionscookies som gör det möjligt för vår webbplats att komma ihåg de val du gör och tillhandahålla mer personliga funktioner; eller

(c) prestandacookies som samlar in information om din användning av vår webbplats och hjälper oss att förbättra dess funktion.

6.6 Vi använder ett begränsat antal tredjepartscookies, se vår Cookiepolicy för information om dessa.

6.7 Genom att fortsätta använda vår webbplats utan att meddela oss om din vägran att använda cookies eller genom att återkalla ditt samtycke samtycker du till vår användning av cookies.

6.8 Du kan när som helst vägra att använda cookies eller återkalla ditt samtycke genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare. Dessa inställningar finns vanligtvis i menyn ”alternativ” eller ”preferenser” i din webbläsare, eller genom att klicka på ”hjälp” i webbläsarens meny. Radering av cookies kan påverka din användning och upplevelse av vår webbplats.

6.9 Vi sparar endast cookies så länge som det är nödvändigt för den funktion som de utför. Denna funktion varierar beroende på cookie.

7. Bevarande

7.1 Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge som det är rimligt nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka de samlades in. Vi kan också behålla dina personuppgifter under en längre period om det är nödvändigt för att uppfylla våra avtalsenliga eller rättsliga skyldigheter.

7.2 De personuppgifter som du har lämnat till oss kommer att förstöras vid slutet av denna lagringsperiod.

9. Åtkomst och rättelse

9.1 Du har rätt enligt GDPR att:

(a) begära en kopia av dina personuppgifter som finns hos oss, såvida vi inte är undantagna från att svara på en begäran om tillgång till uppgifter; och

(b) be oss att göra eventuella nödvändiga korrigeringar av personuppgifter som du anser vara felaktiga efter att vi har svarat på din begäran om tillgång till uppgifter. Vi kan neka en begäran om korrigering av uppgifter om vi anser att personuppgifterna är korrekta, ett åsiktsyttrande eller den föreslagna korrigeringen är felaktig.

9.2 Om du vill få tillgång till eller korrigera dina personuppgifter, vänligen kontakta oss.

9.3 Vi förbehåller oss rätten att ta ut en rimlig avgift för att hantera en begäran om tillgång till eller rättelse av personuppgifter.

10. Direktmarknadsföring

10.1 Vi kan använda dina insamlade personuppgifter för att marknadsföra våra produkter direkt till dig.

10.2 Den typ av personuppgifter som vi använder för direktmarknadsföring är

□ ditt fullständiga namn;

□ din e-postadress;

□ Jag motsätter mig inte användningen av dessa typer av personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål.

□ Jag invänder mot användningen av de typer av personuppgifter som finns i de kryssade rutorna för direktmarknadsföringstjänster (men inte mot de andra typerna).

10.3 De direktmarknadsföringsaktiviteter som vi avser att utföra med hjälp av dina personuppgifter är

□ information och reklammaterial om: våra produkter, produkter som liknar dem du tidigare har köpt, rabatter och andra kampanjer, och information om oss som vi tror kan vara till nytta för dig;

□ uppdateringar om vår webbplats eller våra produkter; och

□ festliga hälsningar.

□ Jag motsätter mig inte att ta emot dessa typer av direktmarknadsföringsaktiviteter.

□ Jag motsätter mig att ta emot de typer av direktmarknadsföringsaktiviteter som anges i de kryssade rutorna (men inte de andra typerna).

10.4 Om du inte uttryckligen anger ditt samtycke får vi inte använda de typer av personuppgifter för de direktmarknadsföringsaktiviteter som beskrivs i denna punkt 

10.5 Om vi får ditt samtycke till direktmarknadsföring kan vi överföra dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål till de personer som nämns i punkt 5.1 ovan.

10.6 Du kan när som helst be oss att sluta använda dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål genom att skicka e-post till oss eller genom att svara med ”avsluta prenumeration” på direktmarknadsföringsmeddelanden från oss.

Cookies


1. I slutet av denna cookiepolicy hittar du en lista över våra cookies. Vi använder följande cookies:

1.1 Strikt nödvändiga cookies

- Dessa gör det möjligt för dig att dra nytta av tjänster som du specifikt har begärt. Dessa cookies är nödvändiga för att du ska kunna surfa på webbplatsen och använda vissa funktioner, t.ex. tillgång till säkra områden. Utan användning av dessa cookies kan de tjänster du har begärt, t.ex. varukorg eller elektronisk betalning, inte tillhandahållas.


1.2 Funktionalitetscookies

- Dessa cookies kommer ihåg vad du har valt för att förbättra din upplevelse. Dessa cookies används för att känna igen dig när du återvänder till vår webbplats. De gör det möjligt för webbplatsen att komma ihåg dina val (t.ex. ditt användarnamn, språk eller region) och att tillhandahålla förbättrade och personliga funktioner, t.ex. att hälsa på dig med namn. De kan också användas för att komma ihåg ändringar som du har gjort när det gäller storlek eller typ av text och för att lagra andra delar av vår webbplats som du kan anpassa. De kan också användas för att tillhandahålla tjänster som du har begärt, till exempel att titta på en video eller kommentera en blogg. Den information som samlas in av dessa cookies är anonymiserad, så att dina surfaktiviteter på andra webbplatser inte kan spåras.

1.3 Cookies för spårning, inriktning eller reklam

- Dessa cookies samlar in information om ditt surfbeteende. Dessa cookies registrerar ditt besök på vår webbplats och de sidor du har besökt samt de länkar du har följt. De används för att visa dig annonser som är mer relevanta för dig och dina intressen, för att begränsa hur ofta du ser en annons och för att mäta effektiviteten i reklamkampanjer. Den används också för att ta reda på om du har klickat på en av våra partners webbplatser för att komma till vår webbplats, så att vi kan hantera vårt partnernätverk.

Vi använder denna information för att göra vår webbplats och de annonser som visas på den (inklusive produktrekommendationer) mer relevanta för dina intressen. Dessa cookies placeras också av tredje part (inklusive annonsnätverk) med vårt tillstånd. Dessa cookies registrerar det faktum att du har besökt vår webbplats och de sidor du har besökt. Denna information delas med andra organisationer, t.ex. annonsörer, och kan användas för att visa dig tredjepartsannonser på webbplatser eller i applikationer (eller via e-post om du har gett ditt samtycke) baserat på dina onlineaktiviteter.

1.4 Ändra webbläsarens inställningar

- Om du inte ändrar dina webbläsarinställningar, men fortsätter att använda vår webbplats, antar vi att du samtycker till att vi fortsätter att ladda ner cookies till din enhet. Det är ditt eget beslut om du tillåter oss att ladda ner cookies eller inte, men om du väljer att inaktivera cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare kanske vår webbplats och dess funktioner inte fungerar på samma sätt eller ger dig samma personliga upplevelse. Om du raderar alla dina cookies måste du uppdatera dina inställningar hos oss igen. Om du använder en annan enhet, datorprofil eller webbläsare måste du meddela oss dina preferenser igen.

1.5 Alternativ för borttagning
Det finns alternativ för att förhindra att du får riktad reklam från tredje part:
Network Advertising Initiative - Besök http://www.networkadvertising.org/choices
EDAA - För mer information, besök http://www.youronlinechoices.eu

För mer information om cookies, besök: https://ico.org.uk/for-the-public/online/cookies/ och https://www.google.co.in/intl/en/policies/technologies/cookies/", https://www.google.co.in/intl/en/policies/technologies/cookies/
Adress: 
Suite C, Level 7, World Trust Tower, 50 Stanley Street, Central, Hong Kong

Företagsnummer: 3221084

E-post: info@evajansson.com
Telefon: +1 786-405-0923