Avtryck

ANSVARSFRISKRIVNING FÖR WEBBPLATSEN
Den information som Eva Jansson (”vi”, ”oss” eller ”vår”) tillhandahåller på https://evajansson.com (”Webbplatsen”) är endast avsedd som allmän information. All information på webbplatsen tillhandahålls i god tro, men vi gör inga utfästelser eller garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, vad gäller noggrannhet, tillräcklighet, giltighet, tillförlitlighet, tillgänglighet eller fullständighet av någon information på webbplatsen.

VI ANSVARAR INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER FÖR FÖRLUST ELLER SKADA AV NÅGOT SLAG SOM UPPKOMMER TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN ELLER FÖRLITAN PÅ INFORMATION SOM TILLHANDAHÅLLS PÅ WEBBPLATSEN. DU ANVÄNDER WEBBPLATSEN OCH FÖRLITAR DIG PÅ INFORMATIONEN SOM FINNS DÄR PÅ EGEN RISK.

Adress: 
Suite C, Level 7, World Trust Tower, 50 Stanley Street, Central, Hong Kong.

E-Mail: info@evajansson.com
Telefon: +1 786-405-0923
Företagsnummer: 3221084